Børns fortællerudvikling

 

Image

Egen fortællinger og det narrative: hverdagshistorier, barndomshistorier, praksisfortællinger . “I dag nede i børnehaven skete der det og det”

Peter Brooks begreb: “det narrative begær”: et begær efter mening. Fx når vi ser en god film, så har vi et narrativt begær om at finde ud af hvem der er den gode/den onde osv. En voldsom lyst til at få slutningen på hvad man end laver med, for at det hele giver mening, og de kan få ro i sindet.

Narrativ betyder det fortællende. Det narrative er et grundlæggende vilkår for mennesket. Det har betydning for måden vi oplever, organisere, forstår og erfarer verdenen på. Måden vi kommunikere og indgår i sociale samspil på, og for vores følelser, og handlinger.

Siegel: Barnets hukommelse består af 
– En semantisk hukommelse: en generel vidensbase om verden, som fx rækkefølgen i en rutine du gør dagligt eller andet.
– Episodisk hukommelse: det er erindringer om specifikke episoder fra fortiden som vi kan fremkalde i billeder fra et særligt tidspunkt, på et bestemt sted og med bestemte personer
– Autobiografiske hukommelse: den modnes i 3-4 års alderen, som er hukommelsen om barnets personlige erindringer om sig selv forskellig fra andre og sig selv over tid i fortid, nutid og fremtid. Det er barnets livshistorie

Narrativer i 3-6 års alderen:
– Det 2 årige barn bibeholder nogle fremtrædende erindringer i mindst 2 år.
– De 4 årige bibeholder nogle fremtrædende erindringer til midt i barndommen
– Der er stor forskel på hvor meget en voksen kan huske fra sin barndom, så det er vigtigt at få børnene til at forklare om deres barndom, imens de er børn, via narrative fortællinger

Barnets narrative udvikling i 4-7 års alderen:
– Her begynder barnet at udvikle deres kulturelle selvforståelse.
– Barnets fortællinger er præget af, hvad de tror vi gerne vil høre, og tilpasset vores kulturelle idealer.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s